Do czego potrzebna jest mapa geodezyjna podczas budowy domu

Zanim przystąpimy do budowy naszego wymarzonego domu, niezbędne jest dopełnienie wielu formalności. Poza oczywistym pozwoleniem na budowę, czy warunkami przyłączy poszczególnych mediów, potrzebujemy również mapę geodezyjną. Mapa geodezyjna to nic innego jak kopia mapy zasadniczej. Można ją uzyskać w wydziale geodezji w starostwie powiatowym, właściwym dla miejsca położenia działki. Po uzyskaniu takiej mapy w centralnym jej punkcie zobaczmy naszą działkę oraz jej otoczenie w promieniu kilkudziesięciu metrów. Na mapie geodezyjnej znajduje się wiele przydatnych informacji takich jak: numer działek oraz ich granice, naniesione obrysy budynków, miejsca biegnięcia poszczególnych mediów, dróg i wiele więcej.

Mapa geodezyjna podczas załatwiania formalności związanych z budową domu jest niezbędna. To na niej uprawniony architekt projektuje usytuowanie naszego domu na działce, plan zagospodarowania terenu naszego podwórka, sposoby doprowadzeni mediów: prądu, gazu i sieci wodno-kanalizacyjnej, czy sposób dojazdu do działki. Dzięki tak sporządzonemu planowi zagospodarowania przestrzennego możemy sobie łatwiej wyobrazić położenie naszego domu, jeszcze przez rozpoczęciem budowy. Tak sporządzoną mapę geodezyjną następnie składamy w wydziale budownictwa starostwa powiatowego w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Udostępnij: