Obowiązki zarządcy nieruchomości

Każda wspólnota mieszkaniowa potrzebuję kogoś, kto będzie zarządzał budynkiem. Zazwyczaj wybierasz się do tego zewnętrznego zarządcę nieruchomości. Zajmuje się on wszelkimi bieżącymi sprawami wspólnoty mieszkaniowej oraz prowadzi szczegółową dokumentację. Z poniższego artykułu dowiecie się, jakie obowiązki ma zarządca nieruchomości, a czego nie powinien samodzielnie robić.

Obowiązki zarządcy nieruchomości

Zarządca nieruchomości ma obowiązek podejmować decyzje i czynności, które mają zapewnić jak najbardziej racjonalną gospodarkę nieruchomością. Zakres zarządzania nieruchomością jest znacznie szerszy niż same administrowanie. Zarządzanie nieruchomością to między innymi takie czynności jak.

Prowadzenie dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej związanej ze stanem technicznym budynków oraz eksploatacji. Zarządca nieruchomości musi między innymi wyszukiwać usługodawców, zajmować się bieżącą konserwacją nieruchomości czy też utrzymaniem czystości. Oprócz tego zarządca nieruchomości odpowiada między innymi za wyposażenie budynków.

Do obowiązków zarządcy nieruchomości należy również między innymi przygotowywanie projektów uchwał czy też różnych umów. To również po stronie zarządcy nieruchomości leży windykacja nieopłaconych należności, jaki obsługa zebrań wspólnoty. Jak łatwo zauważyć zakres zarządzania nieruchomością obejmuje bardzo wiele różnych aspektów.

Udostępnij: