Znaczenie właściwego uszczelnienia studni

Uszczelnienie studzienki, zwane również uszczelnieniem sanitarnym, jest ważnym elementem studni, który chroni studnię przed zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i zapewnia ochronę górnej części studni. Uszczelnienie składa się z mieszanki cementu, bentonitu i piasku, które umieszcza się w celu uszczelnienia przestrzeni pierścieniowej między obudową studni a ścianą otworu.

Większość przepisów dotyczących studni stanowych zawiera wymóg dotyczący minimalnej głębokości uszczelnienia pierścieniowego. Przepisy te zwykle zawierają wymagania dotyczące minimalnej głębokości uszczelnienia dla różnych klas studni. Na przykład w Kalifornii od studni wodociągowej (PWS) wymagana jest minimalna głębokość uszczelnienia 50 stóp, podczas gdy w Tennessee wymagania obejmują co najmniej 19 stóp obudowy i 10 stóp uszczelnienia.

Minimalne głębokości uszczelnienia określone w przepisach to właśnie taka – minimalna głębokość. Przy określaniu rzeczywistej głębokości uszczelnienia należy wziąć pod uwagę geologię otworu wiertniczego. Pęknięcia w podłożu skalnym i studniach przesiewanych w wielu warstwach wodonośnych mogą skutkować niewystarczającym uszczelnieniem, nawet jeśli spełnia on wymogi regulacyjne

Odkryliśmy, że wiele problemów z jakością wody, które mają wpływ na studnie PWS, często ma składnik wód powierzchniowych – szczególnie w przypadku azotanów i E. coli. Często intruzję wód powierzchniowych można przypisać niewystarczającemu uszczelnieniu, które, chociaż spełnia minimalne normy regulacyjne, nie zabezpiecza studni przed wtargnięciem wody powierzchniowej w oparciu o szereg czynników geologicznych. Na przykład skonsultowano się z nami w sprawie zanieczyszczenia E. coli w kilku studniach PWS w skale wulkanicznej i po zbadaniu kłód studni ustaliliśmy, że uszczelnienia o wysokości 50 stóp są nieodpowiednie z powodu płytkich stref utraconej cyrkulacji napotkanych podczas wiercenia, których nie dostatecznie zamknięte. Pozwoliło to na wtargnięcie wód powierzchniowych zawierających E. coli z okolicznych posesji za pomocą septycznych / ługowych systemów pola. W innym przypadku azotany uderzyły w studnię wierconą w spękanym granicie, Przegląd kłód odwiertu ponownie ujawnił, że uszczelka spełniająca minimalne wymagania regulacyjne nie dotyczyła płytkich stref pęknięć, które rozciągały się do 70 stóp pod powierzchnią gruntu i umożliwiały przenikanie do studni wód powierzchniowych, na które wpłynęły azotany. W każdym z tych przypadków można było zainstalować odpowiednie uszczelnienie w oparciu o informacje geologiczne dostępne w czasie wiercenia, ale podjęto decyzję o niewykorzystaniu dostępnych informacji i po prostu zainstalowaniu minimalnie akceptowalnej uszczelki zgodnie z przepisami.

Niewystarczające uszczelnienie skutkujące negatywnym wpływem na jakość wody w studni może być bardzo kosztowne z punktu widzenia wymaganego uzdatniania wody lub wiercenia nowej, prawidłowo zbudowanej studni. Zgodnie z naszą filozofią odwiert najlepiej jest przede wszystkim prawidłowo zbudować, a to zwykle oznacza posiadanie zarówno odpowiedniego dziennika geologicznego otworu, jak i dziennika geofizycznego.

Udostępnij: